Bestuur

Het huidige dagelijkse bestuur bestaat momenteel uit vier personen.

De bestuursleden zijn praktiserende medisch specialisten uit diverse vakgroepen.
Zij onderhouden nauwe contacten met de ziekenhuisdirectie.

 

Voorzitter: dhr. X. H. de Vries,  KNO arts

Penningmeester: dhr. J.P. Tabak,  Anesthesioloog

Bestuurslid: mw. M.F.L. Versteegh, oogarts

Bestuurslid: dhr. R. Nijmeijer, Cardioloog

Bestuurslid:  dhr. B.P. van Rees

 

(Binnenkort vindt u hier een foto van ons bestuur)