Privacy verklaring MSB Tjongerschans

MSB Heerenveen, gevestigd aan:
Thialfweg 44,  8441 PW Heerenveen
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
MSB Tjongerschans, Heerenveen
Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
tel. 0031 513 685057

Persoonsgegevens die wij verwerken
MSB Heerenveen verwerkt in principe geen persoonsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen.

Onze website heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder  toestemming toch persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij wel gegevens verwerken
MSB Heerenveen verwerkt uw IP adres voor de volgende doelen:

MSB Heerenveen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
MSB Heerenveen neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MSB Heerenveen) tussen zit. MSB Heerenveen gebruikt zulke systemen niet op haar website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MSB Heerenveen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Onze analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd.
Aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
MSB Heerenveen verstrekt nooit gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MSB Heerenveen gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy;

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens, mochten wij die van u verzameld hebben, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MSB Heerenveen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MSB Heerenveen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

MSB Tjongerschans heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

Gebruikte afbeeldingen van personen op deze website
Op deze website zijn enkele foto’s verwerkt waarin personen herkenbaar in beeld zijn. Deze afbeeldingen worden met toestemming van de betrokken personen gebuikt.
Mocht u op één van deze foto’s staan en van mening zijn dat u deze toestemming niet verleend heeft of wil u de toestemming alsnog intrekken, neem dan contact op met

Verwerkingsovereenkomst
De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan.
Bij ons is deze verwerkingsovereenkomst verzorgt door teKiek! webdesign die de hosting van de website verzorgt

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
MSB Tjongerschans, noch de maker van deze website kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiend uit de informatie die via deze site wordt verstrekt.
De informatie op deze website dient een informatief doel, bij vragen of problemen is persoonlijk contact met ons altijd gewenst.