Werken bij MSB Tjongerschans

Geregeld hebben wij binnen ons MSB vacatures die u hier op onze website kunt vinden.

Actuele vacatures

Vanwege de aanstaande pensionering van een van de longartsen zoekt het Medisch Specialistisch Bedrijf Tjongerschans voor de vakgroep Longgeneeskunde een:

Longarts

0.5 FTE – met zicht op uitbreiding


Werkomgeving
De longartsen zijn binnen Friesland verenigd in de Maatschap Friese longartsen (MFL), in de afzonderlijke Friese ziekenhuizen zijn zij lid van het lokale Medisch Specialistisch Bedrijf.  Binnen ziekenhuis Tjongerschans is dit het MSB Tjongerschans. Het MSB Tjongerschans bestaat uit 14 vakgroepen met in totaal 60 medisch specialisten. Het MSB werkt nauw samen met het bestuur van het ziekenhuis, de specialisten in dienstverband en de andere MSB’s in Friesland. We staan voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg binnen en buiten het ziekenhuis. Iedere dag opnieuw zetten wij ons samen met onze ketenpartners in om een relevante bijdrage te leveren aan het welzijn van de mensen in de regio.

Vakgroep
De huidige vakgroep bestaat uit 5 longartsen. We worden op de longafdeling ondersteund door verpleegkundig specialisten en op de polikliniek is een gespecialiseerd longverpleegkundige werkzaam. Non-invasieve beademing vindt plaats op de longafdeling, alle gangbare longfunctieonderzoeken vinden plaats op de longfunctieafdeling en op de behandelkamer worden naast bronchoscopieën ook EUS- en EBUS-onderzoeken verricht. Longoncologische behandeling vindt plaats binnen het Netwerk Longoncologie Friesland, waarbij immunotherapie binnenkort ook in Tjongerschans gegeven zal worden. Slaapgerelateerde aandoeningen worden gediagnosticeerd en behandeld in samenwerking met Stichting Beter Thuis en het Slaap- Waakcentrum in Tjongerschans.

Wij vragen
Een daadkrachtige en communicatief vaardige longarts die het vak in de volle breedte uitoefent. Het kunnen verrichten van EUS- en EBUS-onderzoek strekt tot aanbeveling, evenals aantoonbare managementvaardigheden.

Wij bieden
Een aanstelling binnen de vakgroep longgeneeskunde voor 0.5 FTE, met zicht op uitbreiding van de aanstelling na 01 mei 2021 (pensionering collega). De aanstelling vindt plaats binnen het Medisch Specialistisch Bedrijf Tjongerschans, in dienstverband volgens de AMS (Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten). Er bestaat op termijn de mogelijkheid om toe te treden tot het MSB Tjongerschans. Dit vindt plaats in overleg met de vakgroep en onder voorwaarden van het MSB Tjongerschans.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw M.J. van Harskamp, longarts (0513 685 224, marieke.van.harskamp@tjongerschans.nl) of  met de heer R. Nijmeijer, bestuurslid van het MSB Tjongerschans (0513 685 308, r.nijmeijer@tjongerschans.nl).

Interesse?
Solliciteren kan tot en met 26 juli 2020.  U kunt uw sollicitatiebrief met CV sturen naar msb@tjongerschans.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Download de vacature als .pdf

Sollicitaties:

Open sollicitaties kunt U richten tot:
MSB Tjongerschans

t.a.v mw. N. Bos
msb@tjongerschans.nl